wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


trema - wnioski (fragment mojej pracy).

"...Obraz tremy to obraz silnej  emocji o dwubiegunowym charakterze. Zarówno pozytywnym jak i negatywnym.  Przesuwanie się tej biegunowości  zależy głównie od czynników zewnętrznych. Młody człowiek mający akceptację, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i miłości rodziców wychodząc na scenę będzie czuł ekscytacje i radość. A niepowodzenia, przyjęte przez otoczenie jako „wypadek przy pracy” zaakceptuje jako „wypadek przy pracy” . To go jeszcze zmotywuje do dalszego ćwiczenia i rozwoju. Jakiekolwiek zachwianie w tych najważniejszych dla  rozwoju człowieka zasobach, takich jak wspomniane poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, akceptacji i miłości rodziców,   powoduje pojawianie się lęku a w skrajnych przypadkach wręcz traumatycznych przeżyć z chwilową utrata pamięci włącznie. Ekscytacja czyli trema pozytywna jest rodzajem pasji, chęci dzielenia się  muzyką lub nawiązywania przez nią kontaktu z ludźmi. Motywuje, daje radość i pewien rodzaj spełnienia. Trema negatywna to bardzo destrukcyjna siła. Zaczynająca się od braku skupienia i kontroli a kończąca na  paraliżującym strachu..."

 


Numer: 86

Autor: Ewa Biały.

Data: 25.06.2008