wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


strategie ćwiczenia

"Planowanie"

Kiedy myślimy o podróżach, to w formie: albo marzeń, albo planów. Wyjazd wiąże się z mnóstwem przygotowań, wstępnych koncepcji, rozmów z przyjaciółmi, gromadzeniem pieniędzy i długim oczekiwaniem. Ale mamy plan i wprowadzamy go w życie.

A czy mamy plan odnoszący się do naszego życia muzycznego? Chociażby na najbliższy rok, czy miesiąc? Często jedynym planem młodych muzyków jest po prostu studiowanie/uczenie się muzyki. Na podstawie licznych badań stwierdzono jednak, że plany formułowane w sposób bardziej konkretny działają korzystniej na efektywność naszej pracy i podnoszą poziom zadowolenia z jej wykonywania...więcej

 

"Wyobraźnia"

Nasza zdolność do muzycznej wyobraźni opiera się na niezwykle wrażliwych i wyrafinowanych systemach jej odbierania i zapamiętywania. Systemy te – jak się wydaje – są uczulone na pobudzenie nie tylko ze źródeł zewnętrznych, ale i wewnętrznych, takich jak wspomnienie, emocje czy skojarzenia (np. „Marsz weselny” Mendelssohna). Można również sobie przypomnieć fragment muzyczny i wypełnić nim całą wyobraźnię, tylko dlatego, że się go lubi. To wystarczający powód, a właściwie najważniejszy. Ludzie po prostu uwielbiają słuchać muzyki, która sprawia im przyjemność więcej

"Pamięć"

Żeby dobrze poznać swój indywidualny sposób zapamiętywania muzyki warto pokusić się  wykonie prostego ćwiczenia.  Dlaczego ważne jest, żeby poznać swój własny i dla nas najlepszy sposób?. Psychologowie przestrzegają przed  wiernym,  bezmyślnym nie uwzględniającym indywidualnych różnic,  kopiowaniem  umiejętności. Każdy z nas ma inne doświadczenia, inna wpisaną w pamięć  muzykę, którą  wykonywał  przez minione lata, inny poziom znajomości zasad i form muzycznych i wreszcie inny sposób pojmowania świata więcej...

"Motywacja"

Często mówimy o problemach z motywacją, gdy ktoś nie chce robić tego, co my byśmy chcieli żeby robił. Jednak pytanie: „Dlaczego nie chcesz robić tego, co ja chcę, żebyś robił” wydaje się nieco dziwne. Możemy jedynie zapytać, dlaczego nie robisz tego, co chcesz. Dlaczego nie grasz tak, jak chcesz? I wtedy rolą nauczyciela jest pomóc i wyjaśnić, ile pracy trzeba w to włożyć oraz jakie można napotkać trudności. Jeśli ktoś bardzo chce wykonywać jakiś utwór, należy mu pomóc to zrealizować, w czasie, który jest dla obydwu stron wyobrażalny wiecej  

"Czas"

Ćwiczenie to bardzo duży wysiłek intelektualny i fizyczny. Jest to praca i nad szczegółem, i nad całością. Wymaga zrozumienia motywu, frazy i formy. Wymaga panowania nad najmniejszym ruchem palca i wykonywania całych bardzo dla naszej głowy skomplikowanych sekwencji ruchów. Do tego potrzebna nam jest swoboda i odporność na stres. Nasz mózg musi przyjmować w trakcie ćwiczenia tyle informacji, że czasami nie zdąży ich przetworzyć i wydać ciału odpowiednich dyspozycji. Znamy wszyscy to uczucie, kiedy rozum wie, a palce nie. Dopóki pewne umiejętności nie przejdą w tzw. automat, czyli staną się nieświadomą kompetencją (np. trzymanie instrumentu, ułożenie rąk, palców lub czytanie nut), dopóty ćwiczenie może się okazywać dla naszej głowy za trudne, -  więcej... 

 

 

 

 


Numer: 810

Autor: Ewa Biały

Data: 19.10.2008