wywiad z prof. Urszulą Bartkiewicz czasami warto przypomnieć... lateralizacja książki z dużą dawką interesującej wiedzy czy można uczyć się muzyki obserwując mistrzów? ćwiczenie ( planowanie, wyobraźnia, pamięć, motywacja, czas) stowarzyszenie


podręcznik pamięci muzycznej

Autorka wypracowała własną metodę kształcenia słuchu, która nawiązując do tzw. metody absolutnej. Nie ogranicza ona jednak ćwiczeń wyłącznie do utrwalania wysokości w pamięci, lecz zmusza ucznia do twórczego myślenia i prowadzi do rozwoju tak póżniej przydatnej inteligencji muzycznej - nie zapominając przy tym o wyrabianiu nawyków, automatyzmów. Metoda ta daje solidny fundament pozwalający swobodnie poruszać się wśród interwałów, tonacji, akordów, rytmów i gwarantuje - w dalszym kształceniu - umiejętność koncentrowania się na nadrzędnych elementach dzieła muzycznego.
W wydanych dotychczas podręcznikach autorka zajmuje się, rozmaitymi aspektami kształcenia słuchu muzycznego, m.in, czytaniem nut głosem, analizą słuchową muzyki kameralnej i symfonicznej, korygowaniem błędów, pamięcią muzyczną. Warto podkreślić, że wypracowała ona również odmiany metody uwzględniające aspekty pracy nad słuchem związane z zawodowymi potrzebami instrumentalistów, kompozytorów, dyrygentów i reżyserów dźwięku.

Więcej.

 


Numer: 39

Autor: Uniwersytet Muzyczny Warszawa

Data: 10.03.2009